realitati crude inaccceptabile ale Legii Educatiei

In cele ce urmeaza veti putea analiza cateva pasaje din motiunea de cenzura initiata de PNL, pasaje care evidentiaza clar faptul ca Legea educatiei loveste nu numai in sistemul de invatamant romanesc dar chiar in elementele structurale ale  Statului Roman.

Populaţia minoritară fără  drepturi în propria ţară

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) şi (6), pe raza unei localităţi ”funcţionează cel puţin o unitate şcolară cu personalitate juridică, pentru fiecare limbă maternă, indiferent de efectivul de elevi”.  Acest aspect este de menţionat mai ales în condiţiile speciale din judeţele Harghita, Covasna, Mureş, Satu Mare, Bihor, unde, în multe dintre localităţi, cetăţenii români sunt minoritari, iar copiii lor nu vor putea avea o şcoală, în timp ce pentru elevii care învaţă în limba maternă, indiferent de efectivul de elevi, pentru fiecare limbă maternă, se va înfiinţa o şcoală cu personalitate juridică cu toată structura necesară: director, contabil etc.
În timp ce pentru minorităţi, indiferent de efectivul de elevi, se fac şcoli, pentru cetăţenii români nu este posibil acest lucru, chiar dacă aceştia sunt minoritari în anumite zone.
În conformitate cu art. 19 alin. (1), numărul de elevi necesari pentru înfiinţarea unei şcoli cu personalitate juridică este de 300.
Deşi promovarea drepturilor minorităţilor naţionale este o condiţie sine qua non a unui stat democratic, totuşi, este de la sine înţeles că ea nu trebuie să se concretizeze în ignorarea sau limitarea drepturilor majorităţii. Principiul care trebuie să guverneze organizarea sistemului de învăţământ este cel al egalităţii tuturor cetăţenilor români, şi nu acela al satisfacerii unor minorităţi, în scopul atragerii susţinerii politice din partea grupărilor care le reprezintă interesele. Situaţia de inegalitate dureroasă creată prin plasarea elevilor aparţinând minorităţilor naţionale deasupra elevilor români este înjositoare, reliefând, încă o dată, caracterul anti-românesc al Legii Educaţiei Naţionale, în forma actuală. În concepţia executivului, un elev de etnie minoritară valorează cât 300 de elevi români, lucru de neacceptat, care calcă în picioare istoria şi identitatea poporului nostru.

Alte discriminări pentru copiii românilor

În cadrul art. 45 alin.(7), ”Elevii care, în localitatea de domiciliu, nu au posibilitatea de a învăţa în limba lor maternă, sunt sprijiniţi prin decontul transportului la cea mai apropiată şcoală cu predare în limba maternă, sau primesc cazare şi masă gratuite în internatul unităţii de învăţământ cu predare în limba maternă”.  Această favoare este făcută în lege doar pentru elevii care nu pot studia în limba maternă, nu şi pentru cetăţenii care studiază în limba română.
Mai mult decât atât ”finanţarea de bază a şcolii cu predare în limbile minorităţilor naţionale, costul standard per elev şi per preşcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecţie, luând în considerare predarea în limba minorităţii naţionale sau a limbii minorităţii naţionale. În cazul acestor unităţi se are în vedere izolarea lingvistică, geografică şi numărul redus de elevi şi preşcolari, precum şi elevii la care se referă alin. (7) citat mai sus”( art. 45, alin (17)).
Prin această măsură, elevii români sunt condamnaţi la abandon şcolar, încurajându-se, practic, eliminarea românilor din zonele unde sunt minoritari. Neavând posibilitatea de a-şi continua studiile în zona în care trăiesc, aceştia fie o vor părăsi, fie vor deveni unelte docile în mâna populaţiilor majoritare. Astfel, vom asista la o formă perfidă de înrobire a românilor în propria lor ţară, susţinută activ chiar de Guvernul României.
În cadrul aceluiaşi articol, art. 45 alin. (9), este stipulat faptul că în unităţile şcolare cu predare şi în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre directori va fi obligatoriu din rândul cadrelor didactice din minoritatea respectivă.

Limba română – limbă străină pentru anumiţi cetăţeni români

Legea Educaţiei Naţionale atentează la fiinţa statului român, prin introducerea unor prevederi referitoare la studierea limbii române pe tot parcursul învăţământului preuniversitar, după programe şi manuale elaborate special. În fapt, acest lucru oficializează statutul limbii române ca limbă străină. Cităm art. 46 alin (2): ”Disciplina Limba şi literatura română se predă, pe tot parcursul învăţământului preuniversitar, după programe şcolare şi manuale elaborate în mod special pentru minoritatea respectivă”.
Limba română este singura limbă oficială pe teritoriul ţării noastre, iar statutul ei trebuie apărat prin toate mijloacele, aceasta fiind o datorie faţă de istoria neamului şi faţă de jertfele atâtor generaţii pentru formarea statului naţional unitar român. În aceste condiţii, pentru orice cetăţean al României, fie el de etnie română sau de altă etnie, trebuie să fie obligatorie învăţarea limbii şi literaturii române după aceleaşi manuale, fără a lăsa loc vreunor interpretări tendenţioase. Geneza limbii române este strâns legată de geneza poporului român, astfel încât nu putem lăsa minorităţile naţionale – dintre care unele au contestat în dese rânduri adevărul istoric al etnogenezei româneşti – să-şi conceapă propriile manuale de limbă română, în care să fie lăsate să-şi insereze propria viziunea despre aceasta. Este absolut necesar ca manualul de limba şi literatura română să se adreseze exact în acelaşi mod elevului român şi elevului de etnie minoritară, întrucât învăţarea limbii române şi cunoaşterea literaturii române reprezintă o datorie a fiecărui cetăţean al acestei ţări. Prin art. 46 alin. (2) din Legea Educaţiei Naţionale, Guvernul încearcă să inoculeze ideea că învăţarea limbii române de către minorităţi reprezintă un favor pe care acestea îl fac statului şi etnicilor români majoritari. Este de neiertat ca tocmai Executivul român să prigonească limba română şi populaţia majoritară a ţării, adoptând măsuri cu un vădit caracter anti-naţional. După ce, prin alte acte normative, a lovit în mijloacele de subzistenţă ale populaţiei, diminuând salariile, pensiile şi ajutoarele sociale, disponibilizând bugetarii fără a le asigura un cadru de reintegrare pe piaţa muncii, Guvernul atentează acum, prin măsurile prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale, la însăşi identitatea culturală a românilor, dovedindu-şi, încă o dată, dispreţul faţă de popor şi faţă de sacrificiile acestuia. Acest Guvern este unul anti-românesc, dispus să sacrifice valorile supreme ale neamului pentru atragerea unei susţineri politice care să asigure bunăstarea grupurilor de interese pe care le reprezintă cu adevărat.

Istoria şi Geografia României – predate, cu generozitate, ŞI în limba română

Dorim să invităm toţi parlamentarii care astăzi sunt chemaţi să îşi exercite dreptul democratic de vot să citească art. 46 alin. (8), care prevede că în tot ciclul ” învăţământului preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, disciplinele Istoria şi Geografia României se predau în aceste limbi, (…) cu obligaţia transcrierii şi a însuşirii toponimiei şi a numelor proprii româneşti ŞI  în limba română ”.

Dacă eşti copil român în România eşti penalizat !

Conform art. 135 alin. (5), ”Finanţarea de bază se calculează după un coeficient mărit pentru studenţii care urmează cursurile în limba unei minorităţi naţionale”. Acest articol încalcă Constituţia României, art. 6 alin. (2): ”Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români”.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s